projecten en plannen...

Linschoten Natuurlijk wil graag een organisatie worden waaraan zoveel mogelijk mensen gaan deelnemen. Door een zelf je eigen omgeving schoon en natuurlijk te houden. Door je te laten informeren over welke planten goed voor bijen en vlinders zijn en die planten dan in de tuin te zetten. 

Door milieubewust te kopen en door je afval goed te scheiden.

Maar ook door met ideeën te komen waardoor we samen Linschoten nog mooier en aantrekkelijker kunnen maken.

 

Wat wij al gerealiseerd hebben: 

•    Een zonnebloemenactie, waarbij alle schoolkinderen zakjes zaad kregen om zelf zonnebloemen te kweken.

•    Zelfgemaakte bloemenbakken met bijvriendelijke planten in het dorp geplaatst.

•    Samen met de schoolkinderen 5.000 crocusbollen gepoot in de bermen van de Laan van Rapijnen.

•    Met de gemeente Montfoort afspraken gemaakt over het snoeien van wilgenbomen in en om Linschoten.

•    Samen met schoolkinderen wilde bloemen gezaaid in de bermen van de M.A. Reinaldaweg.

•    Geregeld dat de streekherder jaarlijks naar Linschoten komt. website streekherder

Onze plannen voor dit jaar:

Op dit moment zijn we concreet bezig om de volgende zaken op korte termijn te realiseren:

•    Een educatieve bijenstal om, in samen­werking met de lokale imkers, kinderen het nut en belang van bijen bij te brengen.

•    Meer permanente bloemenbakken bij de ingangen van het dorp.

•    Hanging baskets in de straten van het oude dorp ophangen.

•    Het Uilenbosje kleurrijker maken met meer ravot- en speelmogelijkheden voor onze kinderen.

•    Wilde bloemenzaad inzaaien in de bermen van het Weidepad.

Stadstuintjes 

verspreid door Linschoten liggen verschillende stukjes 'verloren' grond, waarop nu meestal wat armzalig gras staat te verpieteren. Hier kunnen in de toekomst natuurlijk ook planten of wilde bollen komen te staan.

Natuurlijke producten

Samen met de lokale winkeliers willen we kijken of we een aantal echte, natuurlijke, linschotense producten kunnen ontwikkelen. Lekker en gezond, maar ook leuk als cadeautje.

Ecopark

het Ecopark ligt er een beetje verloren bij. De beloofde vogeltjes, vlinders en padden hebben nog steeds niet hun weg naar het gebied gevonden. Wellicht dat we eens samen met deskundigen moeten onderzoeken wat de hiervan de oorzaken zijn en hoe we fouten kunnen herstellen.

Heeft u nog een leuk idee, of vindt u het leuk u in te zetten voor een van deze projecten? Stuur ons dan een mailtje, dan nemen we zeer snel contact met u op!

© 2017 - PELICAN LINSCHOTEN

  • Facebook App Icon
deze site is nog volop in ontwikkeling...